Odstąpienie od umowy

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sk-Sport S.Gulina K. Łuszcz Sp.J.:  ul. Lwowska 199a, 35-301 Rzeszów. Wzór oświadczenia  jest przesyłany wraz z potwierdzeniem informacji, o których mowa w paragrafie 4.4. pkt 9 regulaminu.

 

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie zamówionego Towaru.

 

7.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,

gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

7.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy.

 

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

 

Sk-Sport S.Gulina K. Łuszcz Sp.J.

 

ul. Lwowska 199a

 

35-301 Rzeszów

 

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient, czyli  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7 W przypadku towarów które nie mogą być odesłane w trybie zwykłym pocztą polską ze względu na swoje gabaryty klient ma możliwość odesłania towarów firmą kurierską według cenników firm kurierskich . Dla przykładu przesyłamy przykładowy cennik firmy FEDEX

 

http://images.fedex.com/downloads/downloadcenter/pl/FedEx_PriceList_PLPL.pdf

  

  

 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejsze pismo można odesłać do nas pocztą polską, mailem na adres : esklep@sk-sport.pl . Można również wysłać takie oświadczenie razem ze zwracanym produktem, należy tylko pamiętać, że produkt musi do nas dotrzeć razem z pismem w ciągu 14 dni od zakupu.

 

 


Sk-Sport S.Gulina K.Łuszcz SpJ.

Ul. Lwowska 199a

35-301 Rzeszów


Ja .............................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty ( lub nr zamówienie ) .....................................................................................................................................
Data zawarcia umowy to..............................................................................., data odbioru .......................................................................................................................


Imię i nazwisko...........................................................................................
Adres..........................................................................................................
Data.........................................................................................................

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.78 / 5.00 3094 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-30
Dopiero po zwróceniu uwagi wykryto błąd na stronie, takto bym mogła paczki się nigdy nie doczekać. Na plus to to, że potem już wszystko ruszyło i szybko paczka była u mnie. Jednak czas realizacji w tym przypadku to ponad tydzień
2024-05-23
Obsługa szybka, bez uwag.
pixel